Auto - Vormingsmoment voor begeleiders

Meer info over het vormingsmoment


 • Wat is het vormingsmoment? Het vormingsmoment voor begeleiders heeft als doel de begeleiders van leerling-bestuurders te ondersteunen in hun rol tijdens het leer- en oefenproces, hen bewust te maken van het engagement, de benodigde kennis, vaardigheden en houding.
 • Doel? Leerling-bestuurders laten uitgroeien tot goede, veilige bestuurders door een betere voorbereiding op de realiteit van het echte verkeer, een preventievere houding ten aanzien van verkeersongevallen en bewustmaking van het levenslange leertraject van verkeersdeelname. Door vorming van de begeleiders, in samenwerking met professionele rijlesgevers, kunnen leerling-bestuurders beter ondersteund worden in het behalen van deze doelstelling.
 • Voor wie? Begeleiders die vermeld staan op een voorlopig rijbewijs met uitgiftedatum vanaf 1 maart 2024 dienen het begeleidersattest voor te leggen op het examencentrum op de dag van het praktijkexamen. Het begeleidersattest van 1 begeleider moet minstens 5 maanden geldig zijn op de dag van het praktijkexamen. Een begeleider is bovendien houder van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B sedert ten minste 8 jaar, is de laatste 3 jaar niet vervallen geweest van het recht tot sturen en heeft binnen het jaar voor afgifte van het aangevraagde voorlopig rijbewijs niet als begeleider van een andere kandidaat gefungeerd (met uitzondering van de eigen kinderen). Ook leerling-bestuurders mogen op vrijwillige basis deelnemen aan het vormingsmoment.
 • Begeleidersattest? Het begeleidersattest wordt op naam van de begeleider afgeleverd door de rijschool, na het voltooien van de 3u durende vorming, en moet voorgelegd worden op het examencentrum bij aanmelding van de kandidaat-bestuurder voor het praktijkexamen cat B-auto. Het begeleidersattest is 10 jaar geldig en consulteerbaar via het 'Burgerprofiel'.
  De controle op het gevolgde vormingsmoment ligt bij de examencentra en niet bij de gemeentebesturen.
 • Kostprijs? 20.00 EUR BTWi per deelnemende begeleider. Leerling-bestuurders mogen gratis deelnemen (graag op voorhand aanmelden bij inschrijving).
 • Waar? 
  - te Leuven
  – Bondgenotenlaan 123 – 3000 Leuven
  - te Aarschot - Schaluin 31A - 3200 Aarschot
  - te Diest
  - Eduard Robeynslaan 57 - 3290 Diest
 • Inschrijven?   Door  per begeleider  het contactformulier in de rechterkolom van deze pagina in te vullen en te versturen.  Uw inschrijving  is slechts definitief na betaling van 20.00 EUR BTWi per ingeschreven begeleider op ons rekeningnummer met vermelding van uw naam.  Wij wensen deze betaling uiterlijk 3 werkdagen voor de start van de  opleiding te ontvangen. U ontvangt de betalingsaanvraag per e-mail samen met de inschrijvingsbevestiging.
 • Wanneer?


 


Kantoor Leuven

Kantoor Aarschot

Kantoor Diest

29 mei 2024 om 18u00


Nog vragen?

Contacteer ons op per telefoon of stuur een bericht met onderstaand formulier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nee